Dokumenty i formularze

Umowy i wynagrodzenia

Znajdziesz tu regulacje prawne Politechniki Warszawskiej i formularze dotyczące zatrudniania i wynagradzania pracowników.

Zakupy i usługi

Znajdziesz tu formularze zamówień i zleceń zakupu

Kształcenie

Znajdziesz tu dokumenty i formularze dotyczące studiów, dyplomowania i systemów zapewniania jakości kształcenia

Sprawy osobowe

Znajdziesz tu dokumenty i formularze dotyczące oceny pracowniczej i nagród, wniosków wyjazdowych i urlopów