Władze Wydziału

Zdjęcie dziekanów Wydziału Fizyki

Dziekan Wydziału Fizyki

Prodziekan ds. ogólnych

Prodziekan ds. nauki i rozwoju

 Prodziekan ds. kształcenia

 Prodziekan ds. studenckich

 

Sekretariat

 +48 222 347 267, +48 226 296 124, +48 226 288 345

 +48 226 282 171

 dziekan.wf@pw.edu.pl

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Fizyki

Pełnomocnik ds. programu Erasmus:  Ertman Sławomir

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dla kierunku fotonika:  Sobotka Piotr

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dla kierunku fizyka techniczna:  Ślubowska-Walkusz Wioleta

Pełnomocnik ds. promocji:  Petelczyc Krzysztof

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy:  Sipa Marta

Pełnomocnik ds. promieniowania laserowego i optycznego:  Fersten Jacek

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:  Zarzycka Aneta

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych:  Duda Przemysław

Pełnomocnik ds. projektów i funduszy strukturalnych:  Laudyn Urszula Anna

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami: Michalski Przemysław

Kierownik studiów doktoranckich:  Kisiel Adam

Społeczny Inspektor Pracy:  Fedko Ewa

Inspektor Ochrony Radiologicznej:  Jakubowska Martyna

Wydziałowy Rzecznik Zaufania: Kakarenko Karol