Studia III stopnia

 

Wydziałowa Rada Doktorantów

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jakub Sitek

Delegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Paulina Kruk-Fura

Delegat do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne

mgr inż. Joanna Starobrat

Delegat do Komisji ds. Kształcenia oraz administrator strony internetowej

mgr inż. Wojciech Kubiński

Kierownictwo studiów doktoranckich

Kierownik studiów doktoranckich

 

Wydziałowa Komisja Doktorancka 

Maciej Sypek

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

mgr inż. Diana Pawłowska

mgr inż. Robert Paluch

mgr inż. Agata Jarocka

mgr inż. Iga Ostromęcka