Aktualności

Fizyka PW niezmiennie na wysokim poziomie

Zdjęcie przedstawiające literę A

Ministerstwo Edukacji i Nauki po ponownej analizie działalności naukowej w latach 2017–2021 przyznało dyscyplinie nauki fizyczne Politechniki Warszawskiej kategorię A.

Fizyka nowotworu — zapraszamy na seminarium

Ductal Carcinoma

W czwartek 23 marca o 14.15 odbędzie się drugie seminarium w ramach cyklu Fizyka nowotworu. Prelegentem będzie prof. Dariusz Plewczyński (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego), który wygłosi wykład pt. „Badanie wieloskalowej separacji faz przy użyciu wybuchowej perkolacji z rozdzielczością pętli pojedynczej chromatyny”.

Wyniki konkursu YOUNG PW

Zdjęcie młodego naukowca trzymającego mikroskop

Projekty trojga naszych młodych badaczy zakwalifikowano do finansowania w konkursie organizowanym w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na PW.

Nanokrystaliczne alluaudyty naszych fizyków pod lupą prof. Lindy Nazar

Mgr. inż. Maciej Nowagiel

Dr hab. inż. Tomasz Pietrzak oraz mgr inż. Maciej Nowagiel wrócili z dwutygodniowej wizyty badawczej w grupie prof. Lindy Nazar na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie. Celem było przygotowanie prototypowych baterii sodowych z wykorzystaniem zsyntezowanych przez grupę dr. Pietrzaka nanokrystalicznych materiałów katodowych o strukturze alluaudytu.

Rajmund Trykozko — wspomnienie

Fotografia prof. Rajmunda Trykozki

13 stycznia 2023 roku odszedł profesor doktor habilitowany Rajmund Trykozko. Wspominamy cenionego naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Stypendia dla studentów przyjętych na studia II stopnia

Zdjęcie bilonu

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 mogą się ubiegać o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora.

Dr hab. Georgy Kornakov z grantem SONATA BIS

Dr hab. Georgy Kornakov

„Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej” to tytuł projektu zakwalifikowanego do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Dwie nowe prace naszych badaczy w Physical Review Letters

Grafika: układ numeryczny do badania zderzeń wirów kwantowych.

Artykuły autorstwa badaczy z grupy teorii jądra atomowego dotyczące gazów atomowych schłodzonych do temperatur bliskich zera bezwzględnego (rzędu nanokelwinów) ukazały się w prestiżowym czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.

Wykład inaugurujący nowy semestr

Grafika symbolizująca technologię

Referat „Czy Nobel kwantowy 2022 jest z filozofii czy z technologii?” wygłosi 2 marca o 13.30 dr hab. inż. Teodor Buchner. Całą społeczność naszego wydziału zapraszamy z tej okazji do Audytorium Fizyki.

Prace naszych dyplomantów nagrodzone przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

Grafika symbolizująca tematykę związaną z atomistyką

Trójka studentów, którzy prace inżynierskie obronili na Wydziale Fizyki PW, została wyróżniona w konkursie poświęconym atomistyce.