Aktualności

Sukcesy młodych fizyków podczas Sympozjum Młodych Naukowców 2023

Adam Puchalski w trakcie prezentacji

Podczas sympozjum, które odbyło się 18-20 września na Wydziale Fizyki UW, nasz wydział godnie reprezentowali doktoranci – Klaudia Pachulska i Maciej Nowagiel – oraz student I stopnia – Adam Puchalski.

48. Zjazd Fizyków Polskich

Zdjęcie uczestników 48. Zjazdu Fizyków Polskich, fot. mostwiedzy.pl

Na początku września w murach Politechniki Gdańskiej odbył się kolejny Zjazd Fizyków Polskich organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W obradach, sesjach naukowych i dydaktycznych oraz dyskusjach wzięła udział także reprezentacja naszego wydziału.

Głos z PW na konferencji „Atom dla Polski”

O tym, jaką rolę Politechnika Warszawska odgrywa w tworzeniu kadr dla sektora energetyki nuklearnej i dlaczego młodzi ludzie bez obaw mogą wiązać swoją przyszłość z naszą uczelnią, opowiedział podczas wtorkowej konferencji na Wydziale Zarządzania UW prof. Adam Kisiel, pełnomocnik Rektora PW ds. energetyki jądrowej.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Zdjęcie Auli Gmachu Fizyki

Zapraszamy na uroczystość, która odbędzie się w poniedziałek 2 października o 14.00 w Audytorium Gmachu Fizyki.

O mikrostrukturach falowodowych na łamach Scientific Reports

Przykłady próbki światłowodowej ze stabilnym i precyzyjnie ustalonym okresowym ustawieniem molekuł ciekłokrystalicznych w fazie nematycznej

W czasopiśmie naukowym wydawanym przez Nature Portfolio opublikowano artykuł naszych fotoników, którzy zajęli się wytwarzaniem ciekłokrystalicznych okresowych mikrostruktur falowodowych. Zadaniem tych struktur jest sterowanie propagacją światła za pomocą m.in. zewnętrznego pola elektrycznego, światła lub temperatury.

Udany eksperyment synchrotronowy w Diamond Light Source

Dr inż. Przemysław Dzięgielewski (w tle) i prof. Jerzy Antonowicz podczas prac w Diamond Light Source

Duet naszych badaczy, dr inż. Przemysław Dzięgielewski i prof. Jerzy Antonowicz, ma za sobą owocny pobyt w brytyjskim Didcot, siedzibie jednej z najnowocześniejszych placówek synchrotronowych na świecie.

Ostatni dzień na złożenie dokumentów

Zdjęcie dokumentów leżących na segregatorze

Do 12 września włącznie zarejestrowani kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w rekrutacji na studia II stopnia.

Festiwal Młodych Inżynierów powraca!

upominki dla uczestników Festiwalu Młodych Inżynierów

W sobotę 16 września zapraszamy na wydarzenie organizowane w ramach 27. Festiwalu Nauki. Pięć wydziałów PW znowu połączy siły, żeby młodszym i starszym pokazać różnorodność inżynierskiego świata i zaprosić do wspólnego odkrywania jego możliwości.

Warsztaty inaugurujące działalność Sieci Centrów Doskonałości XFEL

logo XFEL

Instytut Fizyki PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się 14-15.09.2023 w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną najnowsze prace naukowe prowadzone z użyciem rentgenowskich laserów na swobodnych elektronach – XFEL.

Wyniki pracy inżynierskiej naszego studenta opublikowane w Crystals

logo czasopisma naukowego Crystals

Najważniejsze wyniki zgromadzone przez Pawła Polaka podczas realizacji jego pracy inżynierskiej przygotowanej pod opieką naukową dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka ukazały się w czasopiśmie Crystals (IF = 2.7).