Projekty badawcze

Udział Polski w projekcie ESRF

  Projekt nr 0031/L-11/2019

Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Łapińska Anna
Czas realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2023


Projekt nr IDUB/FOTECH-2/06

Kalibrowana percepcyjnie skala aberracji optycznych, generowanych przez wieloogniskowe soczewki korekcyjne

Projekt finansowany przez Politechnika Warszawska
Kierownik projektu: Petelczyc Krzysztof
Czas realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2022


Projekt nr 2019/33/N/ST5/01414

Rola interfejsów i ułożenia warstw na transport ciepła w heterostrukturach van der Waalsa

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Gertych Arkadiusz
Czas realizacji: 24.02.2020 - 23.02.2023


Projekt nr MAZOWSZE/0032/19

Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Zdrojek Mariusz
Czas realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2022


Projekt nr 2019/33/B/ST5/02134

Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze granatu

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Struzik Michał
Czas realizacji: 20.02.2020 - 19.02.2022


Projekt nr 460255/PnH2/2020

Graphene Flagship Core Project2 — GrapheneCore2

Projekt finansowany przez Komisja Europejska
Kierownik projektu: Zdrojek Mariusz
Czas realizacji: 24.01.2020 - 31.03.2020


Projekt nr 2018/30/E/ST2/00089

Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Kikoła Daniel
Czas realizacji: 25.04.2019 - 24.04.2023


Projekt nr 452493/PnH2/2019

The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications

Projekt finansowany przez Komisja Europejska
Kierownik projektu: Kikoła Daniel
Czas realizacji: 12.11.2019 - 31.05.2023


Projekt nr 2018/31/B/ST5/03161

Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Wróbel Wojciech
Czas realizacji: 21.06.2019 - 20.06.2022


Projekt nr 2018/30/M/ST3/00743

Wpływ lokalnego otoczenia na transport jonowy w przewodnikach jonów tlenu o strukturze fluorytu oraz perowskitu

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Krok Franciszek
Czas realizacji: 17.04.2019 - 16.04.2022


Projekt nr LIDER/11/0036/L-9/17/NCBR/2018

Terahercowe wielozadaniowe dyfrakcyjne urządzenie poprawiające obrazowanie nowotworów skóry.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Siemion Agnieszka
Czas realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021


Projekt nr 0061/L-9/2017

VIDO - Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Kakarenko Karol
Czas realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021


Projekt nr POIR.04.04.00-00-5E4E/18-00

Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy

Projekt finansowany przez Fundacja Nauki Polskiej
Kierownik projektu: Świtkowski Krzysztof
Czas realizacji: 01.02.2019 - 31.01.2021


Projekt nr POIR.04.04.00-00-5E4E/18

Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy

Projekt finansowany przez Fundacja Nauki Polskiej
Kierownik projektu: Świtkowski Krzysztof
Czas realizacji: 01.02.2019 - 31.01.2021
Projekt nr 2019/03/X/ST3/01751

Obliczenia z pierwszych zasad przekrojów czynnych na fotojonizację defektów: poza modelem jednocząstkowym.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Maciaszek Marek
Czas realizacji: 19.12.2019 - 18.12.2020


Projekt nr 2019/32/T/ST6/00173

Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji w sieciach złożonych z wykorzystaniem wnioskowania statystycznego

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Paluch Robert
Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2020


Projekt nr 2019/32/T/ST3/00318

Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Gertych Arkadiusz
Czas realizacji: 17.09.2019 - 30.09.2020