Ogłoszenia dziekanatu

Deklaracje wyboru tematu pracy inżynierskiej do 31.03.2023

Prosimy o składanie w Dziekanacie wypełnionych Deklaracji wyboru tematu pracy inżynierskiej - do dnia 31.03.2023.

Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora

W zakładce STYPENDIA została zamieszczona Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2023L

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dla studentów Fizyki Technicznej i Fotoniki

W dniu 13/03 (poniedziałek) pełnomocnicy Dziekana WF, dr inż. Piotr Sobotka i dr inż. Wioleta Ślubowska-Walkusz zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych.