Ogłoszenia dziekanatu

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów inżynierskich

Informacje i zapisy znajdują się w poniższym linku.

Wydawanie legitymacji w dniu Inauguracji 01.10.2022

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie Wydziału Fizyki w dniu 01.10.2022 r. od godziny 11:00.

Pomoc materialna na rok akademicki 2022/2023

Na stronie Biura Kanclerza PW dostępny jest Regulamin Świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023 oraz aktualne wnioski

Harmonogram zapisów na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023

Informacje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej

Informacja o lektoratach z języka angielskiego

Poznaj koordynatorów i dowiedz się więcej o ofercie Studium Języków Obcych.

Opłata za legitymacje dla nowoprzyjętych studentów

Prosimy o wniesienie opłaty za legitymację studencką w wysokości 22 zł do dnia 16.09.2022 r. na indywidualne konto podane w USOS.

Program ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych.

Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2022/2023

Studenci zainteresowani otrzymaniem Stypendium Ministra MEiN mogą zapoznać się z komunikatem ministerstwa:

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 15 września 2022 r. (podpisany skan podania można przesłać na adres dziekanat.wf@pw.edu.pl).

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do dnia 24.06.2022 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika – prowadzący prof. dr hab. inż. J. Hołyst odbędzie się 24 czerwca 2022 r. od godz. 12:30 w sali 530 Gmach MiNI.

Ankietyzacja

Drodzy studenci, zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Terminy egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022

Osoby, które planują egzamin dyplomowy w semestrze letnim 2022 w miesiącach czerwiec, lipiec i wrzesień, składają prace dyplomowe wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej tydzień przed planowanym egzaminem. Dotyczy to szczególnie studentów planujących rekrutację na studia III stopnia (krótki termin).

Zmiana sal

W dniu 27 maja br. zajęcia, które powinny odbywać się Audytorium Fizyki oraz w sali 111 zostały przeniesione do innych sal:

Termin składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia dla studentów i doktorantów PW – semestr letni 2021/2022

Zgodnie z Decyzją nr 82/2022 Rektora PW z dnia 29 marca 2022 r. wnioski o przyznanie wyróżniającym się studentom lub doktorantom nagród lub wyróżnień, można składać w terminie od dnia 1 czerwca 2022 do dnia 15 czerwca 2022.

Zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora 8%

W zakładce STUDIA-STYPENDIA zamieszczone zostały zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora - 8% najlepszych studentów.

Przedłużanie ważności legitymacji

Od dnia 21.03.2022 zapraszamy do Dziekanatu z legitymacjami, w celu przedłużenia ich ważności.

Przysposobienie biblioteczne

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim e-kurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie 21 marca - 3 kwietnia 2022.

Weź udział w projektach informatycznych z CERN-HSF!

HEP Software Foundation
Chcesz odkryć ekscytujące projekty nad oprogramowaniem naukowym niezbędnym dla operacji eksperymentów w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)? Chcesz rozwiązywać trudne wyzwania z dziedziny symulacji detektorów, dystrybucji, analizy i wizualizacji danych, rekonstrukcji trajektorii cząstek? Chcesz pracować w unikalnym środowisku open-source, gdzie możesz promować swoje własne pomysły w grupie obecnych kontrybutorów?

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

W zakładce STUDIA-STYPENDIA znajdują się zamieszczone wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora.

Zmiana godzin dyżuru Pani Prodziekan ds. Kształcenia

Dyżury Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni będą odbywały się:
wtorek - godz. 9:00 - 11:00,
czwartek - godz. 10:00 - 12:00

Opłaty za przedmioty powtarzane w semestrze letnim

Na podstawie Decyzji nr 95/2021 Rektora PW naliczone zostały opłaty za powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2021/2022.

Studenckie praktyki zawodowe - spotkanie informacyjne 16 marca, godz.17:15

W dniu 16 marca (środa) o godz. 17:15 w Audytorium Wydziału Fizyki odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie organizacji i przebiegu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych w r. ak. 2021/22.