Ogłoszenia dziekanatu

Zmiany sal

Wszystkie zajęcia, które były prowadzone w sali 24K (Stara Kotłownia) zostają przeniesione do innych sal mieszczących się w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Zmiana sali 17.04.2023 r.

W dniu 17.04.2023 r. (poniedziałek) zajęcia z przedmiotu Software in Physical Experiments (wykład), prowadzący dr inż. M. Słodkowski odbędą się w sali 519 Gmach IBHiIŚ.

Zmiana sali 17.04.2023 r.

W dniu 17.04.2023 r. (poniedziałek) zajęcia z przedmiotu Mechanika kwantowa (ćwiczenia), prowadzący dr hab. inż. G. Wlazłowski, prof. uczelni odbędą się w sali 813 Gmach IBHiIŚ.

Zmiana sali

W dniu 13.04.2023 r. (czwartek) zajęcia z przedmiotu Sieci decyzyjne, prowadzący dr inż. Robert Paluch odbędą się w sali 110 Gmach Fizyki.

Odwołany wykład z "Podstaw fotoniki" w dniu 31.03.2023

Informujemy, że w dniu 31.03.2023 wykład z przedmiotu „Podstawy fizyki” prowadzony przesz prof. dra hab. inż. Mirosława Karpierza został odwołany.

Deklaracje wyboru tematu pracy inżynierskiej do 31.03.2023

Prosimy o składanie w Dziekanacie wypełnionych Deklaracji wyboru tematu pracy inżynierskiej - do dnia 31.03.2023.

Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora

W zakładce STYPENDIA została zamieszczona Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2023L