Oferty pracy

Informacja o wyniku konkursu (projekt nr 2020/39/B/ST7/02356)

Informacja o wyniku konkursów na objęcie stanowisk studentów-stypendystów w ramach projektu NCN „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni”.

Doktorant stypendysta w projekcie NCN OPUS

Praca naukowa w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS nr 2020/39/B/ST7/02356, pt. „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. PW.

Doktorant stypendysta w projekcie NCN PRELUDIUM BIS

Stypendium doktoranckie w ramach projektu PRELUDIUM BIS 5 (pt. Skalowalna, niskotemperaturowa synteza dwuwymiarowych półprzewodników do nowych zastosowań w elektronice).

Konkurs na stanowisko student-stypendysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych finansowanych przez NCN.

Osoby do zespołu redaktorskiego konferencji FEL2024

Na potrzeby konferencji FEL2024 organizowanej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych poszukiwane są osoby z Warszawy i okolic, które dołączą do Zespołu Redaktorskiego.

Student-stażysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Wpływ nadciekłości na dynamikę niejednorodnych struktur w gwieździe neutronowej" (kierownik: dr Daniel Pęcak) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Call for Postdocoral Position in the Field of Nuclear Theory

Nuclear Theory Group at Warsaw University of Technology invites applications to fill postdoc position in the field of nuclear theory. The successful candidate will be working on the theoretical description of low energy nuclear reactions.

Stanowisko post-doc — współpracownik badawczy w dziedzinie fotoniki

Stanowisko Post-doc w zakresie fotoniki oferowane na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach uczestnictwa w projekcie „Mikrorezonatory optyczne wykorzystujące mody galerii szeptów do zastosowań w czujnikach biomedycznych”.