Oferty pracy

Konkurs na stanowisko Student-Stażysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Wpływ nadciekłości na dynamikę niejednorodnych struktur w gwieździe neutronowej" (kierownik: dr Daniel Pęcak) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowisk: doktoranta-stypendysty, studenta- stypendysty w ramach projektu badawczego NCN SONATA BIS

Projekt “Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej”, kierowanego przez dr hab. Georgui Kornakov Van, prof. PW (nr 2022/46/E/ST2/00255).

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowisk: doktoranta-stypendysty, studenta- stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS

Projekt „Związana antymateria. Oddziaływanie silne antybarionów w eksperymentach ALICE i AEgIS w CERN”, kierowanego przez prof. dr hab. inż. Adama Kisiela (nr 2022/45/B/ST2/02029).

Oferta doktoratu w ramach projektu Polonez BIS/MSCA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej JRC – Petten zapraszają do składania wniosków na stanowisko doktoranta w dziedzinie „Nie-energetycznych technologii jądrowych i radiologicznych” realizowanego w ramach programu Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) (Umowa nr 36149).

Adiunkt w Zakładzie Optyki i Fotoniki

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS w ramach eksperymentu AEGIS w CERN

Poszukujemy kandydata na stanowisko Studenta Stypendysty w zakresie fizyki antymaterii w ramach eksperymentu AEgIS, w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA BIS, nr 2022/46/E/ST2/00255) dr hab. Georgui Kornakov Van, prof. PW pt.: “Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej”.

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS w ramach eksperymentu AEGIS w CERN

Poszukujemy kandydata na stanowisko Studenta Stypendysty w zakresie fizyki antymaterii w ramach eksperymentu AEgIS, w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA BIS, nr 2022/46/E/ST2/00255) dr hab. Georgui Kornakov Van, prof. PW pt.: “Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej”.

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS w ramach eksperymentu AEGIS w CERN

Poszukujemy kandydata na stanowisko Studenta Stypendysty w zakresie fizyki antymaterii w ramach eksperymentu AEgIS w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA BIS, nr 2022/46/E/ST2/00255) dr hab. Georgui Kornakov Van, prof. PW pt.: “Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej”.

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS w ramach eksperymentu AEGIS w CERN

Poszukujemy kandydata na stanowisko Studenta Stypendysty w zakresie fizyki antymaterii w ramach eksperymentu AEgIS, w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA BIS, nr 2022/46/E/ST2/00255) dr hab. Georgui Kornakov Van, prof. PW pt.: “Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej”.

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS w ramach eksperymentu AEGIS w CERN

Poszukujemy kandydata na stanowisko Studenta Stypendysty w zakresie fizyki antymaterii w ramach eksperymentu AEgIS, w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA BIS, nr 2022/46/E/ST2/00255) dr hab. Georgui Kornakov Van, prof. PW pt.: “Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej”.