Ogłoszenia dziekanatu

Opłata za legitymacje dla nowoprzyjętych studentów

Prosimy o wniesienie opłaty za legitymację studencką w wysokości 22 zł do dnia 16.09.2022 r. na indywidualne konto podane w USOS.

Program ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych.

Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2022/2023

Studenci zainteresowani otrzymaniem Stypendium Ministra MEiN mogą zapoznać się z komunikatem ministerstwa:

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 15 września 2022 r. (podpisany skan podania można przesłać na adres dziekanat.wf@pw.edu.pl).

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do dnia 24.06.2022 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika – prowadzący prof. dr hab. inż. J. Hołyst odbędzie się 24 czerwca 2022 r. od godz. 12:30 w sali 530 Gmach MiNI.

Ankietyzacja

Drodzy studenci, zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Terminy egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022

Osoby, które planują egzamin dyplomowy w semestrze letnim 2022 w miesiącach czerwiec, lipiec i wrzesień, składają prace dyplomowe wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej tydzień przed planowanym egzaminem. Dotyczy to szczególnie studentów planujących rekrutację na studia III stopnia (krótki termin).

Zmiana sal

W dniu 27 maja br. zajęcia, które powinny odbywać się Audytorium Fizyki oraz w sali 111 zostały przeniesione do innych sal: