Ogłoszenia dziekanatu

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dla studentów Fizyki Technicznej i Fotoniki

W dniu 13/03 (poniedziałek) pełnomocnicy Dziekana WF, dr inż. Piotr Sobotka i dr inż. Wioleta Ślubowska-Walkusz zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych.

Opłaty za powtarzanie zajęć - semestr letni 2022/2023

Przedstawiamy harmonogram wnoszenia opłat.

Opłata za legitymację - dot. studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego

W systemie USOS zostały naliczone opłaty za legitymację studencką. Termin płatności 03.03.2023.

Software in Physical Experiments

Zajęcia z przedmiotu Software in Physical Experiments, prowadzone przez dra inż. M. Słodkowskiego rozpoczną się 27.02.2023 r.

Laboratorium nanotechnologii

Wykład z Laboratorium nanotechnologii, prowadzący dr hab. inż. M. Marzantowicz, prof. uczelni będzie się rozpoczynał we wtorki o godz. 9:00 w sali 309 GF.

Stypendia - nowe ogłoszenia w zakładce "STYPENDIA" - termin składania wniosków o stypendium Rektora 06.03.2023

Zapraszamy do śledzenia nowych ogłoszeń w zakładce "STYPENDIA". Dotyczą one zmiany od semestru letniego progu dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne (1294,40 zł) oraz znajdują się informacje dla studentów II stopnia, którzy zostali przyjęci na studia od semestru letniego 2023 - termin składania wniosków stypendialnych 06.03.2023.