Ogłoszenia dziekanatu

Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki,

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT i FOT

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 2022/2023:

Godziny dziekańskie

W dniu 22 grudnia 2022 r. /czwartek/ w godz. 14.00 - 16.00 ogłasza się godziny dziekańskie.

Ważna informacja

przekazujemy informację - "Zajęcia piątkowe odbędą się w czwartek".

09.11.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

Przekazujemy informację, że "zajęcia piątkowe odbędą się w środę".

Automatyczne naliczanie odsetek

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 80/2021 Rektora PW w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne i koniecznością ujednolicenia sposobu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat, z dniem 15 listopada 2022 roku zostanie uruchomione automatyczne naliczanie odsetek od płatności za usługi edukacyjne zrealizowane po terminie.