Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Przypominamy, że na Wydziale Fizyki w systemie USOSweb został uruchomiony moduł do składania podań „podania ePW”.

W celu złożenia podania należy wejść w zakładkę „dla studentów” - „podania ePW” – „Moje ePodania” – „Złóż nowe podanie” – pojawi się „Wybór rodzaju podania” – należy wybrać właściwe podanie i wypełnić je w systemie. Podanie powinno się wypełniać, gdy w systemie USOS są już wpisane wszystkie uzyskane oceny.

  1. Studenci, którzy nie spełniają minimalnych wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć w systemie USOSweb podanie dotyczące rejestracji na kolejny cykl, najpóźniej do dnia 11 lutego 2024 r.
  2. Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy nie zaliczyli wszystkich przedmiotów i chcą przedłużyć studia o semestr, powinni również złożyć właściwe podanie dotyczące rejestracji na kolejny cykl w systemie USOSweb, najpóźniej do dnia 11 lutego 2024 r.
  3. Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy mają zaliczone wszystkie przedmioty i pozostało tylko złożenie pracy dyplomowej, powinni wypełnić właściwe podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące w systemie USOSweb, najpóźniej do dnia 11 lutego 2024 r.
  4. Studenci kończący urlop i pragnący powrócić na Uczelnię, muszą złożyć podanie dotyczące rejestracji na kolejny cykl w systemie USOSweb, najpóźniej do dnia 11 lutego 2024 r.

 

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2023/2024, początek okresu rejestracyjnego wypada dnia 12 lutego 2024, a ostatni dzień okresu rejestracyjnego 18 lutego 2024. Początek semestru letniego 2023/2024 wypada 19 lutego 2024.

Zasady zaliczenia semestru studiów na Wydziale Fizyki są dostępne na stronie internetowej Wydziału:

Zasady zaliczenia semestru studiów i rejestracji na kolejny semestr studiowania / Dokumenty / Dziekanat / Files / Media - Wydział Fizyki (pw.edu.pl)