Doktoraty

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr Arkadiusz Gertych

Data nadania: 24 Czerwiec 2021

Dr Aneta Goska

Data nadania: 27 Maj 2010

Dr Piotr Górski

Data nadania: 26 Listopad 2020

Dr Andrzej Grabowski

Data nadania: 31 Maj 2007

Dr Paweł Grabowski

Data nadania: 12 Marzec 2015

Dr Łukasz Graczykowski

Data nadania: 12 Marzec 2015

Dr Tomasz Gradowski

Data nadania: 21 Listopad 2011

Dr Krzysztof Grudziński

Data nadania: 20 Grudzień 2007

Dr Jaworski Grzegorz

Data nadania: 3 Lipiec 2014

Dr Kazimierz Hibner

Data nadania: 20 Styczeń 2000