dr Łukasz Graczykowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Femtoscopic analysis of hadron-hadron correlations in ultrarelativistic collisions of protons and heavy-ions registered by ALICE at the LHC

Promotor:

prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel

Specjalność:

fizyka jądrowa

Data nadania stopnia:

12 Marzec 2015

Recenzja prof. P. Bożka

Pobierz plik (pdf, 1,19 MB)

Recenzja prof. W. Florkowskiego

Pobierz plik (pdf, 1,65 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 54,19 kB)