Postępowania habilitacyjne

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr hab. Jerzy Antonowicz

Data nadania: 29 Czerwiec 2017

Dr hab. Viktor Begun

Data nadania: 21 Luty 2019

Dr hab. Paweł Berczyński

Data nadania: 30 Czerwiec 2016

Dr hab. Teodor Buchner

Data nadania: 12 Marzec 2020

Dr hab. Mariola Buczkowska

Data nadania: 29 Wrzesień 2015

Dr hab. Andrzej Domański

Data nadania: 28 Czerwiec 2005

Dr hab. Józef Dygas

Data nadania: 8 Marzec 2001

Dr hab. Agata Fronczak

Data nadania: 9 Październik 2014

Dr hab. Piotr Fronczak

Data nadania: 29 Wrzesień 2015

Dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman

Data nadania: 14 Czerwiec 2007

Dr hab. Wojciech Gębicki

Data nadania: 11 Październik 2012

Dr hab. Kaziemierz Gniadek

Data nadania: 18 Listopad 1999

Dr hab. Jacek Gosk

Data nadania: 24 Marzec 2016

Dr hab. Andrzej Grabowski

Data nadania: 29 Listopad 2012

Dr hab. Marek Gutowski

Data nadania: 27 Listopad 2008

Dr hab. Małgorzata Igalson

Data nadania: 8 Grudzień 2005

Dr hab. Jarosław Judek

Data nadania: 21 Maj 2020

Dr hab. Mirosław Karpierz

Data nadania: 15 Czerwiec 2000

Dr hab. Zbigniew Kaszkur

Data nadania: 10 Styczeń 2008

Dr hab. Rafał Kasztelanic

Data nadania: 19 Grudzień 2013

Dr hab. Daniel Kikoła

Data nadania: 27 Wrzesień 2018

Dr hab. Adam Kisiel

Data nadania: 16 Grudzień 2004

Dr hab. Anna Kozanecka-Szmigiel

Data nadania: 22 Listopad 2018

Dr hab. Andrzej Krawiecki

Data nadania: 9 Czerwiec 2005

Dr hab. Wiesław Królikowski

Data nadania: 16 Listopad 2000