Postępowania habilitacyjne

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr hab. Jerzy Antonowicz

Data nadania: 29 Czerwiec 2017

Dr hab. Viktor Begun

Data nadania: 21 Luty 2019

Dr hab. Paweł Berczyński

Data nadania: 30 Czerwiec 2016

Dr hab. Teodor Buchner

Data nadania: 12 Marzec 2020

Dr hab. Mariola Buczkowska

Data nadania: 29 Wrzesień 2015

Dr hab. Andrzej Domański

Data nadania: 28 Czerwiec 2005

Dr hab. Józef Dygas

Data nadania: 8 Marzec 2001

Dr hab. Agata Fronczak

Data nadania: 9 Październik 2014

Dr hab. Piotr Fronczak

Data nadania: 29 Wrzesień 2015

Dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman

Data nadania: 14 Czerwiec 2007