Postępowania habilitacyjne

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr hab. Maciej Sypek

Data nadania: 16 Kwiecień 2009

Dr hab. Aleksander Urbaniak

Data nadania: 12 Marzec 2020

Dr hab. Marek Wasiucionek

Data nadania: 6 Marzec 2003

Dr hab. Michał Wierzbicki

Data nadania: 12 Marzec 2020

Dr hab. Michał Wilczyński

Data nadania: 15 Maj 2014

Dr hab. Gabriel Wlazłowski

Data nadania: 12 Październik 2017

Dr hab. Wojciech Wróbel

Data nadania: 18 Czerwiec 2015

Dr hab. Paweł Zabierowski

Data nadania: 21 Maj 2020

Dr hab. Hanna Zbroszczyk

Data nadania: 25 Kwiecień 2019

Dr hab. Mariusz Zdrojek

Data nadania: 23 Kwiecień 2015