Postępowania habilitacyjne

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr hab. Wojciech Gębicki

Data nadania: 11 Październik 2012

Dr hab. Kaziemierz Gniadek

Data nadania: 18 Listopad 1999

Dr hab. Jacek Gosk

Data nadania: 24 Marzec 2016

Dr hab. Andrzej Grabowski

Data nadania: 29 Listopad 2012

Dr hab. Łukasz Graczykowski

Data nadania: 29 Czerwiec 2023

Dr hab. Marek Gutowski

Data nadania: 27 Listopad 2008

Dr hab. Małgorzata Igalson

Data nadania: 8 Grudzień 2005

Dr hab. Jarosław Judek

Data nadania: 21 Maj 2020

Dr hab. Mirosław Karpierz

Data nadania: 15 Czerwiec 2000

Dr hab. Zbigniew Kaszkur

Data nadania: 10 Styczeń 2008