dr hab. Zbigniew Kaszkur

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Dyfrakcja nanoproszkowa poza obszarem stosowalności prawa Bragga interpretowana przy pomocy symulacji atomistycznychwzastosowaniu do fizyki i chemii powierzchni nanocząstek

Data nadania stopnia:

10 Styczeń 2008