dr hab. Zbigniew Kaszkur

Title of dissertation / academic achievement:

Dyfrakcja nanoproszkowa poza obszarem stosowalności prawa Bragga interpretowana przy pomocy symulacji atomistycznychwzastosowaniu do fizyki i chemii powierzchni nanocząstek

Date of awarding the degree:

10 January 2008