dr hab. Andrzej Grabowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Proces propagacji wzbudzeń w sieciach złożonych w powiązaniu z dynamiką ludzkich zachowań w układach społecznych

Data nadania stopnia:

29 Listopad 2012