dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Zastosowanie spektroskopii moessbauerowskiej i mikroskopii elektronowej do wyjaśnienia roli żelaza w patogenezie choroby Parkinsona

Data nadania stopnia:

14 Czerwiec 2007