Doktoraty

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr Marcin Hołdyński

Data nadania: 18 Listopad 2010

Dr Jan Jamroz

Data nadania: 19 Maj 2022

Dr Małgorzata Janik

Data nadania: 12 Marzec 2015

Dr Jacek Janucki

Data nadania: 29 Maj 2003

Dr Katarzyna Jaworowicz

Data nadania: 26 Czerwiec 2008

Dr Waldemar Jęda

Data nadania: 3 Luty 2000

Dr Paweł Jóźwiak

Data nadania: 24 Kwiecień 2003

Dr Jarosław Judek

Data nadania: 24 Marzec 2011

Dr Paweł Jung

Data nadania: 20 Październik 2016

Dr Karol Kakarenko

Data nadania: 22 Grudzień 2016