dr Katarzyna Jaworowicz

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Nematykony w ciekłokrystalicznych warstwach o teksturach skręconych

Promotor:

dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Data nadania stopnia:

26 Czerwiec 2008