dr Małgorzata Janik

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Two-particle correlations as a function of relative azimuthal angle and pseudorapidity in proton-proton collisions registered by the ALICE experiment

Promotor:

prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel

Specjalność:

fizyka jądrowa

Data nadania stopnia:

12 Marzec 2015

Recenzja dr hab. M. Rybczyńskiego

Pobierz plik (pdf, 1,31 MB)

Recenzja prof. W. Bronikowskiego

Pobierz plik (pdf, 1,56 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 48,58 kB)