Doktoraty

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr Krzysztof Zberecki

Data nadania: 11 Październik 2007

Dr Hanna Zbroszczyk

Data nadania: 26 Czerwiec 2008

Dr Ewa Zbydniewska

Data nadania: 24 Marzec 2016

Dr Mariusz Zdrojek

Data nadania: 21 Grudzień 2006

Dr Krzysztof Zegadło

Data nadania: 29 Październik 2015

Dr Andrzej Ziółkowski

Data nadania: 26 Czerwiec 2008

Dr Klaudia Żerańska-Chudek

Data nadania: 24 Czerwiec 2021