Doktoraty

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr Andrzej Ziółkowski

Data nadania: 26 Czerwiec 2008

Dr Klaudia Żerańska-Chudek

Data nadania: 24 Czerwiec 2021