dr Jarosław Judek

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Badania ramanowskie nanorurek węglowych ze szczególnym uwzględnieniem struktury pasmowej

Promotor:

dr hab. Leszek Adamowicz

Data nadania stopnia:

24 Marzec 2011