dr Jarosław Judek

Title of dissertation / academic achievement:

Badania ramanowskie nanorurek węglowych ze szczególnym uwzględnieniem struktury pasmowej

Doctoral advisor:

dr hab. Leszek Adamowicz

Date of awarding the degree:

24 March 2011