Doktoraty

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr Artur Pacan

Data nadania: 9 Luty 2017

Dr Marcin Patecki

Data nadania: 25 Maj 2017

Dr Marek Pawłowski

Data nadania: 19 Grudzień 2013

Dr Krzysztof Petelczyc

Data nadania: 24 Marzec 2011

Dr Monika Petelczyc

Data nadania: 6 Październik 2011

Dr Anna Pietnoczka

Data nadania: 20 Grudzień 2007

Dr Tomasz Pietrzak

Data nadania: 27 Wrzesień 2012

Dr Monika Pietrzyk

Data nadania: 4 Październik 2001

Dr Makowski Piotr

Data nadania: 27 Czerwiec 2013

Dr Paweł Plewka

Data nadania: 19 Listopad 1999

Dr Piotr Podziemski

Data nadania: 22 Grudzień 2016

Dr Krzysztof Prokopczuk

Data nadania: 23 Kwiecień 2015

Dr Czesław Prokopowicz

Data nadania: 31 Marzec 2015

Dr Michał Przewłocki

Data nadania: 22 Styczeń 2004

Dr Martyna Rachoń

Data nadania: 24 Wrzesień 2020

Dr Franciszek Rakowski

Data nadania: 24 Kwiecień 2008

Dr Grzegorz Ratusznik

Data nadania: 30 Czerwiec 2005

Dr Zbigniew Romanowski

Data nadania: 29 Czerwiec 2000

Dr Robert Rutkowski

Data nadania: 27 Kwiecień 2006

Dr Filip Sala

Data nadania: 20 Grudzień 2012

Dr Marcin Sarzyński

Data nadania: 28 Czerwiec 2007

Dr Paweł Sieczka

Data nadania: 16 Grudzień 2010

Dr Agnieszka Siemion

Data nadania: 23 Luty 2012

Dr Andrzej Siemion

Data nadania: 20 Listopad 2014