Doktoraty

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Dr Anna Dużyńska

Data nadania: 30 Czerwiec 2016

Dr Filip Dybała

Data nadania: 22 Grudzień 2011

Dr Przemysław Dzięgielewski

Data nadania: 4 Listopad 2021

Dr Sławomir Ertman

Data nadania: 24 Wrzesień 2009

Dr Marek Foltyn

Data nadania: 20 Listopad 2008

Dr Agata Fronczak

Data nadania: 21 Kwiecień 2004

Dr Piotr Fronczak

Data nadania: 24 Kwiecień 2003

Dr Jakub Gac

Data nadania: 24 Wrzesień 2009

Dr Łukasz Gajewski

Data nadania: 19 Maj 2022

Dr Arkadiusz Gertych

Data nadania: 24 Czerwiec 2021