dr Przemysław Dzięgielewski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Szkła metaliczne Zr-Cu w warunkach wysokiego ciśnienia

Promotor:

dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

Specjalność:

fizyka ciała stałego

Data nadania stopnia:

4 Listopad 2021

Recenzja prof. A. Wolskiej

Pobierz plik (pdf, 3,33 MB)

Recenzja prof. B. Idzikowskiego

Pobierz plik (pdf, 4,06 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 267,74 kB)