dr Sławomir Ertman

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Polaryzacja światła w ciekłokrystalicznych światłowodach fotonicznych

Promotor:

prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

Data nadania stopnia:

24 Wrzesień 2009