dr Przemysław Duda

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Zbadanie wpływu Pt i Pd na własności magnetyczne amorficznych stopów metalicznych

Promotor:

prof. dr hab. Włodzimierz Zych

Data nadania stopnia:

22 Styczeń 2004