dr Przemysław Duda

Title of dissertation / academic achievement:

Zbadanie wpływu Pt i Pd na własności magnetyczne amorficznych stopów metalicznych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Włodzimierz Zych

Date of awarding the degree:

22 January 2004