dr Marek Foltyn

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Badania elektrycznych i strukturalnych właściwości kompozytów: srebrowe szkło superjonowe - matryca krystaliczna, otrzymanych metodami wysokociśnieniowymi

Promotor:

dr hab. Marek Wasiucionek

Data nadania stopnia:

20 Listopad 2008