dr Kazimierz Hibner

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Zmiana orientacji wewnętrznej w ciekłych kryształach wywołana przez obecność matrycy polimerowej i pól zewnętrznych

Promotor:

dr hab. Janusz Walasek

Data nadania stopnia:

20 Styczeń 2000