dr Aneta Goska

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Synchronizacja chaotyczna w wybranych układach fizycznych

Promotor:

dr hab, inz. Andrzej Krawiecki

Data nadania stopnia:

27 Maj 2010