dr Piotr Górski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Równowaga strukturalna oddziaływań wieloagentowych dla różnych topologii sieci

Promotor:

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Promotor pomocniczy:

dr inż. Julian Sienkiewicz

Specjalność:

fizyka układów złożonych

Data nadania stopnia:

26 Listopad 2020

Recenzja prof. K. Malarza

Pobierz plik (pdf, 4,17 MB)

Recenzja prof. K. Sznajd-Weron

Pobierz plik (pdf, 230,37 kB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 64,25 kB)