dr Andrzej Grabowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Badanie wybranych zjawisk dynamicznych typu rozprzestrzeniania się epidemii występujących w sieciach złożonych

Promotor:

prof. dr hab. Robert Kosiński

Data nadania stopnia:

31 Maj 2007