dr Paweł Grabowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Heterogeniczne tlenkowe przewodniki jonów srebra otrzymywane metodami ultra szybkiego chłodzenia i mechanosyntezy

Promotor:

prof. nzw. dr hab. Jan L. Nowiński

Specjalność:

fizyka ciała stałego

Data nadania stopnia:

12 Marzec 2015