Zespół Dynamiki Układu Krążenia

Zdjęcie osoby trzymającej wynik EKG

Zespół zajmuje się badaniem zjawisk dynamicznych zachodzących w organizmach żywych, na różnych poziomach. Na poziomie klinicznym interesują nas zmienne możliwe do pomiaru nieinwazyjnego, ujawniające informacje o stanie funkcjonalnym autonomicznego układu nerwowego oraz jego efektorów. 

Umożliwia to tworzenie nowych miar z zakresu analizy sygnału, opartych o głęboką znajomość elektrofizjologii, fizjologii i kliniki, które mogą stanowić innowacyjne indeksy kliniczne. W pracy wykorzystujemy również modelowanie matematyczne w zakresie nieliniowych układów dynamicznych, tworzenie  miar złożoności sygnału (szeregów czasowych), analizę sygnału, elektrofizjologię i bioinżynierię oraz techniki automatycznego wnioskowania (AI).

Na poziomie podstawowym interesują nas nieliniowe aspekty funkcjonowania fizjologii człowieka a także  podstawowe aspekty transportu sygnału w tkance żywej. W tym obszarze rozwijamy nowoczesny obszar badawczy, pod nazwą: molekularna teorię biopotencjału, który integruje techniki impedancyjne i techniki pomiarowe biopotencjału wraz z fizyczną wiedzą o molekularnych podstawach obserwowanych zjawisk. W tym obszarze zajmujemy się prowadzeniem i wspieraniem eksperymentu, rozwojem teorii oraz symulacjami numerycznymi.

Wydzieloną jednostką Zespołu, która ma własną autonomię jest Laboratorium Wysiłku Fizycznego, prowadzone przez dr inż Monikę Petelczyc.

Tematyka badawcza

 • badanie morfologii EKG w zespole wydłużonego QT i opartych na nim miar złożoności (LQTS)
 • pomiary elektryczne i magnetyczne w celu identyfikacji nowego modelu pomiaru EKG
 • badania nad rekonstrukcją potencjałów unipolarnych, z zastosowaniem uczenia maszynowego 
 • badanie korelacji pomiędzy parametrami klinicznymi udaru mózgu a parametrami zmienności rytmu serca

Oferta badawcza

 • opracowanie indeksów klinicznych dla różnych grup chorobowych w badaniach klinicznych 
 • budowa modeli klasyfikacji i identyfikacji danych medycznych w oparciu o metody uczenia maszynowego 
 • pomiary czynności elektrycznej i magnetycznej serca i innych organów, przy wsparciu infrastrukturalnym i kadrowym Wydziału Mechatroniki PW 
 • pomiary z zakresu fizjologii wysiłku 

Infrastruktura

 • własne serwery obliczeniowe
 • stanowisko Laboratorium Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Współprace

 • Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie 
 • Uniwersytet Śląski 
 • Wojskowy Instytut Medyczny 
 • Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk 
 • Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej 
 • Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej

Kontakt

dr hab. inż. Teodor Buchner

teodor.buchner@pw.edu.pl

p. 136, Gmach Fizyki

strona internetowa