Pracownia Metod i Technik Jądrowych

graficzna wizja atomu

Tematyka Badawcza

 • Własności kwantowych gazów atomowych.
 • Reakcje jądrowe i wzbudzenia kolektywne jąder atomowych.
 • Własności materii jądrowej w gwiazdach neutronowych.
 • Technologie HPC (Supercomputing) w fizyce

Jednostki współpracujące

 • Wydział MiNI, Politechnika Warszawska
 • Wydział EiTI, Politechnika Warszawska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 • Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski – struktura jądra atomowego
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk – podstawy fizyczne energetyki jądrowej, radiacyjna fizyka materiałowa, reakcje jądrowe przy energiach pośrednich, struktura kaskad elektromagnetycznych
 • University of Bristol – współpraca przy opracowaniu metod monitorowania uformowanych odpadów radioaktywnych za pomocą tomografii mionowej

Kontakt

dr hab. inż Daniel Kikoła, prof. PW

daniel.kikola@pw.edu.pl