Prace magisterskie

Szczegółowe opisy tematów prac dyplomowych zawierające tło naukowe i zakres zadań do wykonania są do wglądu po otwarciu pliku PDF z listą tematów i kliknięciu tytułu pracy w języku polskim.

Prace magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna

logo fizyki technicznej

Skład komisji egzaminu dyplomowego:

Specjalność Fizyka i technika jądrowa:

Specjalność Fizyka medyczna:

Specjalność Optyka stosowana:

Specjalność Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne:

Specjalność Fizyka zaawansowanych materiałów:

Master's theses in the field of Photonics

logo Photonics

Composition of the diploma examination board:

Przydatne dokumenty

Przed egzaminem dyplomowym należy:

- wczytać pracę dyplomową do systemu APD

 Złożyć w Dziekanacie:

- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,

- 1 egzemplarz pracy dyplomowej podpisanej przez Promotora (okładki do pobrania w Dziekanacie – nie więcej niż 4 sztuki), po egzaminie dyplomowym egzemplarz pracy wraca do studenta,

- raport antyplagiatowy JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) – wydruk zaakceptowany i podpisany przez Promotora,

- poster (plakat w postaci wydruku w formacie A-3).

Informacje uzupełniane przez studenta w systemie USOSweb:

- akceptacja suplementu i danych osobowych w systemie USOSweb - przed egzaminem dyplomowym, 

- wybór liczby kopii suplementu i dyplomu oraz języka w jakim dokumenty mają być wydane (opłata jest naliczana w USOSie po decyzji studenta).

Informujemy, że na Wydziale Fizyki w systemie USOSweb została uruchomiona e-Obiegówka dla Absolwentów i studentów skreślonych.

Informacje o stanie podpisów można sprawdzić w USOSweb w zakładce Dla wszystkich – Obiegówki. Absolwenci, którzy nie mają widocznej e-Obiegówki w systemie USOSweb, proszeni są o kontakt z Dziekanatem na adres mailowy dziekanat.wf@pw.edu.pl

Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z wymogami art. 167b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia zobligowana jest do zbierania elektronicznych informacji o pracach dyplomowych oraz przekazywania samych prac do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych. W związku z tym Politechnika Warszawska udostępniła studentom, Promotorom, Recenzentom oraz pracownikom Dziekanatów system APD zintegrowany z systemem USOSweb.

Logowanie do systemu APD