Ogłoszenia dziekanatu

Opłaty za przedmioty powtarzane w semestrze letnim

Na podstawie Decyzji nr 95/2021 Rektora PW naliczone zostały opłaty za powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2021/2022.

Studenckie praktyki zawodowe - spotkanie informacyjne 16 marca, godz.17:15

W dniu 16 marca (środa) o godz. 17:15 w Audytorium Wydziału Fizyki odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie organizacji i przebiegu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych w r. ak. 2021/22.

Odbiór Decyzji o przyjęciu – studenci II stopnia przyjęci od semestru letniego

Zapraszamy studentów II stopnia po odbiór Decyzji o przyjęciu na studia do dnia 04.03.2022.

Odwołane dyżury p. Prodziekan ds. Kształcenia

Informujemy, że w dniach 01.02.2022 i 03.03.2022 dyżury p. Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni są odwołane.

Psychofizyka - ćwiczenia

Ćwiczenia z przedmiotu obieralnego Psychofizyka rozpoczną się w późniejszym terminie.

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 08.03.2022.

Terminy składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia dla studentów i doktorantów PW

Uprzejmie informujemy o decyzji Rektora PW w sprawie ogłoszenia terminów składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia oraz terminu przyznania nagród lub wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od lutego 2022 r. na Wydziale Fizyki PW

Kandydaci na studia 2-go stopnia proszeni są o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fizyki najpóźniej do 15.02.2022 r.

Przedłużony termin składania wniosków o stypendium Rodziny Lipińskich

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków o stypendium Rodziny Lipińskich do dnia 31 stycznia 2022.

Deklaracje wyboru specjalności

Prosimy studentów 5 -go semestru studiów inżynierskich, kierunek Fizyka Techniczna o podpisywanie Deklaracji wyboru specjalności.