Ogłoszenia dziekanatu

Godziny dziekańskie

W dniu 22 grudnia 2022 r. /czwartek/ w godz. 14.00 - 16.00 ogłasza się godziny dziekańskie.

Ważna informacja

przekazujemy informację - "Zajęcia piątkowe odbędą się w czwartek".

09.11.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

Przekazujemy informację, że "zajęcia piątkowe odbędą się w środę".

Automatyczne naliczanie odsetek

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 80/2021 Rektora PW w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne i koniecznością ujednolicenia sposobu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat, z dniem 15 listopada 2022 roku zostanie uruchomione automatyczne naliczanie odsetek od płatności za usługi edukacyjne zrealizowane po terminie.

Stypendium pod Choinkę - do 2 listopada

Zachęcamy do aplikowania - termin wniosków do 2 listopada 2022.

Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej

Zapraszamy do Dziekanatu od poniedziałku 24.10.2022 w celu przedłużenia ważności legitymacji (prosimy o zbieranie legitymacji od całej grupy).

Staż postdoc na Uniwersytecie Michigan

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż w roku akademickim 2023/2024.