Podania ePW w systemie USOSweb

Informujemy, że na Wydziale Fizyki w systemie USOSweb został uruchomiony moduł do składania podań „podania ePW”:

- podanie dotyczące rejestracji na kolejny cykl,

- podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące,

- podanie o urlop zdrowotny,

- podanie o urlop okolicznościowy lub nieuwarunkowany.

Przypominamy, że w ramach tego modułu działa nadal wcześniej uruchomiony „Wniosek o wydanie zaświadczenia o studiowaniu”.

W celu złożenia podania należy wejść w zakładkę „dla studentów” - „podania ePW” – „Moje ePodania” – „Złóż nowe podanie” – pojawi się „Wybór rodzaju podania” – należy wybrać właściwe podanie lub wniosek i wypełnić w systemie.