Ogłoszenia dziekanatu

Zmiana sali

W dniu 13.04.2023 r. (czwartek) zajęcia z przedmiotu Sieci decyzyjne, prowadzący dr inż. Robert Paluch odbędą się w sali 110 Gmach Fizyki.

Odwołany wykład z "Podstaw fotoniki" w dniu 31.03.2023

Informujemy, że w dniu 31.03.2023 wykład z przedmiotu „Podstawy fizyki” prowadzony przesz prof. dra hab. inż. Mirosława Karpierza został odwołany.

Deklaracje wyboru tematu pracy inżynierskiej do 31.03.2023

Prosimy o składanie w Dziekanacie wypełnionych Deklaracji wyboru tematu pracy inżynierskiej - do dnia 31.03.2023.

Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora

W zakładce STYPENDIA została zamieszczona Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2023L

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dla studentów Fizyki Technicznej i Fotoniki

W dniu 13/03 (poniedziałek) pełnomocnicy Dziekana WF, dr inż. Piotr Sobotka i dr inż. Wioleta Ślubowska-Walkusz zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych.

Opłaty za powtarzanie zajęć - semestr letni 2022/2023

Przedstawiamy harmonogram wnoszenia opłat.