Ogłoszenia dziekanatu

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2023/2024

W zakładce STUDIA-STYPENDIA znajdują się informacje dot. możliwości uzyskania pomocy materialnej w semestrze letnim.

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT i FOT, semestr zimowy

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 2023/2024:

Szkolenie BHP dla studentów 1-go semestru studiów inżynierskich – DODATKOWY TERMIN

Studenci 1-go semestru studiów inżynierskich, którzy do tej pory nie odbyli szkolenia BHP mogą w ciągu najbliższych dni odbyć szkolenie w formie samokształcenia w MS Teams.

Opłaty za powtarzanie zajęć - semestr zimowy 2023/2024

Przedstawiamy harmonogram wnoszenia opłat.