Ogłoszenia dziekanatu

09.11.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

Przekazujemy informację, że "zajęcia piątkowe odbędą się w środę".

Automatyczne naliczanie odsetek

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 80/2021 Rektora PW w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne i koniecznością ujednolicenia sposobu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat, z dniem 15 listopada 2022 roku zostanie uruchomione automatyczne naliczanie odsetek od płatności za usługi edukacyjne zrealizowane po terminie.

Stypendium pod Choinkę - do 2 listopada

Zachęcamy do aplikowania - termin wniosków do 2 listopada 2022.

Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej

Zapraszamy do Dziekanatu od poniedziałku 24.10.2022 w celu przedłużenia ważności legitymacji (prosimy o zbieranie legitymacji od całej grupy).

Staż postdoc na Uniwersytecie Michigan

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż w roku akademickim 2023/2024.

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2022/2023

W zakładce Studia-Stypendia zamieszczone zostały wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2022/2023

ŚRODOwiskowe Seminaria Fotoniczne

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zaprasza na nowy cykl seminariów poświęcony technologiom fotonicznym. Pierwsze spotkanie już w środę 19 października o 15.00.

Szkolenie BHP dla studentów 1 semestru I stopnia

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1-go semestru studiów inżynierskich odbędzie się w dniach 18.10.2022 lub 25.10.2022 o godz. 17:00.