Ogłoszenia dziekanatu

Opłaty za przedmioty powtarzane w semestrze zimowym 2022/2023

Na podstawie Decyzji nr 113/2022 Rektora PW naliczone zostały opłaty za powtarzanie zajęć w semestrze zimowym 2022/2023.

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów inżynierskich

Informacje i zapisy znajdują się w poniższym linku.

Wydawanie legitymacji w dniu Inauguracji 01.10.2022

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie Wydziału Fizyki w dniu 01.10.2022 r. od godziny 11:00.

Pomoc materialna na rok akademicki 2022/2023

Na stronie Biura Kanclerza PW dostępny jest Regulamin Świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023 oraz aktualne wnioski

Harmonogram zapisów na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023

Informacje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej

Informacja o lektoratach z języka angielskiego

Poznaj koordynatorów i dowiedz się więcej o ofercie Studium Języków Obcych.

Opłata za legitymacje dla nowoprzyjętych studentów

Prosimy o wniesienie opłaty za legitymację studencką w wysokości 22 zł do dnia 16.09.2022 r. na indywidualne konto podane w USOS.

Program ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych.