Szkolenie BHP dla studentów 1-go semestru studiów inżynierskich – DODATKOWY TERMIN

Studenci 1-go semestru studiów inżynierskich, którzy do tej pory nie odbyli szkolenia BHP mogą w ciągu najbliższych dni odbyć szkolenie w formie samokształcenia w MS Teams.

Kod dostępu: lg8sl2z

* Informacje, jak dołączyć do zespołu w MS Teams za pomocą kodu, można znaleźć na stronie:

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/u%C5%BCyj-linku-lub-kodu-aby-do%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-zespo%C5%82u-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548