Ogłoszenia dziekanatu

Przedmioty obieralne

Następujące przedmioty obieralne nie zostały uruchomione w semestrze letnim 2020/2021:

Spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych - Fizyka Techniczna

Informuję, że w środę, 3/03 o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu praktyk. 

Zasady bezpłatnej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia i NFZ

Przedstawiamy informację od przychodni CENTERMED:

Zajęcia z jęz. angielskiego dla studentów II i IV semestru

Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2020/2021

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 05.03.2021.

Rekrutacja na studia II stopnia - dokumenty

Przypominamy, że absolwenci studiów I stopnia Politechniki Warszawskiej składają następujące dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty do pracy dyplomowej

Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. 

Zmiana godzin pracy Sekretariatu

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 16/2020 z dnia 11/03/2020 i odwołaniem zajęć dydaktycznych informujemy, że zmianie ulegają godziny pracy sekretariatu .

Informacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w załącznikach przesyła: